{4402}
Virgin the Pelagonitissa
:
:
Mount Athos: Serbian monastery Hilandar
:
. , .
Fresco.

Tano vreme nastanka hilandarskih fresaka iz Milutinovog doba nije mogue odrediti, ali su one svakako slikane u poslednjim godinama njegove vladavine, najverovatnije oko 1317.

Zidne slike u unutranjoj priprati mogle su nastati i neto kasnije.
U glavnoj hilandarskoj crkvi, Milutinovoj zadubini, sahranjivani su pojedini ugledni darodavci i njihovi roaci.
Nad njihovim grobovima u arkosoliju slikani su, likovi Bogorodice, nekad i drugih svetitelja.
U severozapadnom uglu naosa nalazi se grob cesara Vojihne, tata despota Jovana Ugljee.
Na fresci nad njegovim grobom naslikana je, u sedmoj deceniji XIV veka, predstava Bogorodice Pelagonijske sa razigranim detetom u rukama.
Dobro ouvana i koloristiki svea, freska se moe ubrojiti u uspelija dela svoje epohe.
Nad grobom nepoznatog pokojnika uz juni zid unutranje priprate takoe je predstavljena Bogorodica Pelagonijska, ali su sa strane naslikani srpski svetitelji Simeon i Sava kako mole za umrlog.
Stilski razlozi daruju ovu fresku takoe u sedmu deceniju XIV veka.
U grobnici u unutranjoj priprati, uz severni zid, sahranjen je 1430-1431, Repos, brat uvenog Skenderbega iz albanske porodice Kastriota.
Za spas njegove due obraaju se Bogorodici sv. Georgije i srpski svetitelji Simeon i Sava.
Nepoznati majstor ove freske bio je oskudnijeg talenta.
:
:
Hilandarsko utvrenje
Virgin museum
Peter museum
Mycrossof
Valenik @Mail.ru